Prelucrarea datelor cu caracter personal

A. Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Această Politică privind Confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal (în continuare „Politica de confidențialitate”) are ca scop informarea dumneavoastră în legătură cu:

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

 B. Cine suntem noi

S.C. MARELVI IMPEX S.R.L. (Marelvi), având sediul social în Rădăuți, Calea Cernăuți nr.114, județul Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J33/393/1995, având CUI RO7282405, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de Operator de date, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal si cu respectarea optiunilor dvs. liber exprimate, acolo unde se impune solicitarea Consimțământului dvs.

Serviciile noastre nu sunt destinate copiilor.

Este posibil să furnizăm Note de informare suplimentare în anumite cazuri când colectăm sau prelucrăm Date cu Caracter personal despre dvs. Aceste Note suplimentare trebuie citite împreună cu această Politică de Confidențialitate.

 

C. Cum ne puteti contacta

Suntem întotdeauna deschiși să aflăm părerile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. personale. De-asemenea, vă stăm la dispoziție oricând cu clarificări privind Politica noastră de confidențialitate, Politica de cookie-uri, Notele de informare, Politica globală Marelvi privind confidențialitatea datelor personale etc. și vă îndemnăm chiar să ne contactați: în atenția Responsabilului Marelvi cu protecția datelor, fie pe email pe adresa dpo@marelvi.ro, fie prin poștă sau curierat la adresa sediului nostru: Str. Calea Cernăuți, nr. 114, Rădăuți, județ Suceava, cod poștal 725400, fie prin fax la numărul de fax: 0230.564005 sau personal la sediul Marelvi.

Aceste date de contact pot fi folosite și pentru a vă exercita drepturile, așa cum sunt ele prevăzute în Regulamentul GDPR.

 

D. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana vizată”). O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea/divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea/combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Consimțământ” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca Datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

D1. Marelvi colectează și prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal prin intermediul site-urilor sale web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil, atunci când accesați: www.marelvi.ro, www.demax.ro, https://practicelectrocasnice.ro, https://nobeltek.ro, https://extra.daewoo-electrocasnice.ro, https://toshiba-home.ro, www.faberspa.ro, https://serreno.ro, platforma b2b Marelvi și/sau orice alt site web care afișează această Politică de Confidențialitate (împreună, ”Site-urile”).

 

În majoritatea cazurilor, prelucrăm date personale direct de la dumneavostră, în urma unor acțiuni pe care le inițiați în mod direct în relația cu noi, în general prin mijloace electronice. Spre exemplu, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 

De asemenea, prelucrăm date personale și în mod automat. Spre exemplu, vizitatorii Site-urilor trimit automat la navigarea pe oricare din paginile site-ului nostru o serie de date tehnice cum ar fi: adresa IP, tipul browser-ului, sistemul de operare a echipamentului folosit etc. Folosim astfel de date pentru a studia statisticile referitoare la navigarea pe site, în scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor acestuia.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Cu scopul de prelucrare, monitorizare a activităților (profilare) și interacțiune cu site-ul, folosim un soft de marketing automatizat, dedicat magazinelor online (Retargeting.bz) prin care colectam în mod automat și stocăm următoare date cu caracter personal: e-mail, număr de telefon, nume, prenume, oras, județ, adresa IP (inclusiv posibila locație), browser, order ID, cod de reducere, valoare reducere, cost transport, valoare totală comandă, preț individual produse comandate, variații de produs, produse, device, OS, IP location, timestamps legate de vizitarea paginii, vizitare pagină, vizitare categorie, vizitare brand, click pe poză, mouse over cart, mouse over price, scroll up, scroll down, add to cart, remove from cart, selectare variație, add to wishlist, comentariu, Like pe Facebook, vizitat pagina de ajutor.

Site-ul nostru www.demax.ro folosește cookie-uri first party și va da acces lui Retargeting.biz la aceste informații. Acest cookie este plasat de acest site și, prin urmare, poate fi folosit doar în legătura cu acest site. În consecință, o legatură între monitorizarea internă a utilizatorilor acestul site si monitorizarea pe alte site-uri nu este tehnic posibilă prin acest cookie.

Alte date tehnice sunt colectate așadar prin intermediul fișierelor de tip cookies și tehnologii similare, atunci când vizitezi Site-urile sau interacționezi cu reclamele noastre întâlnite la navigarea pe internet. Mai multe detalii despre cookie-urile și tehnologiile similare folosite găsești în secțiunea Politica de cookie-uri de pe Site-uri.

De asemenea, colectăm, utilizăm și distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice în diferite scopuri. „Date agregate” se referă la informații care pot rezulta din Datele dumneavoastră cu Caracter Personal dar care nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră, e.g., date agregate referitoare la toți vizitatorii Site-urilor noastre.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile incluse de Regulamentul GDPR în categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date cu caracter personal care ar putea dezvălui rasa sau apartenența etnică, opinii politice, credințe religioasă sau filosofice sau statului de membru a unui sindicat și prelucrearea de date genetice, biometrice cu scopul de a identifica o persoană fizică, data privnd sănătatea sau date legate de viața sexuală sau înclinațiile sexuale ale unei persoane fizice.

De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm date personale ale minorilor sub vârsta de 16 ani. Site-urile noastre nu sunt destinate copiilor.

 

D2. Marelvi colectează și Prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal obținute prin intermediul rețelei noastre de magazine:

 

D3. Marelvi colectează și Prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal obținute în activitatea de distribuție și/sau alte activități adiacente desfășurate:

 

D4. Marelvi colectează și Prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal obținute în contextul unui proces de recrutare sau angajare, cu respectarea legilor aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

 

Acest proces este văzut, în întregimea sa, ca o sumă de etape parcurse în vederea selectării de către Societate a candidaților celor mai potriviți pentru a se alătura echipei noastre, conform criteriilor de selecție.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne transmiteți CV-ul dumneavoastră sau când candidați pentru un loc de muncă prin intermediul unui formular de înregistrare online sau un website de căutare de locuri de muncă ori atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt transmise de terțe entități de recrutare.

Nicio candidatură și nicio participare la un interviu nu va da naștere unei relații de muncă sau vreunui alt contract între Marelvi și dumneavoastră. Depunerea CV-ului și a candidaturii dumneavoastră nu obligă compania noastră să aibă în vedere candidatura dumneavoastră, să vă acorde un interviu sau să vă facă o ofertă de muncă. Dacă în urma unei candidaturi depuse de către dumneavoastră Marelvi vă oferă un loc de muncă, respectiva ofertă de muncă va fi condiționată de semnarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor scrise de angajare și de respectarea de către dumneavoastră a oricăror alte solicitări rezonabile din partea noastră.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le folosim în legătură cu dumneavoastră sunt:

 

Astfel cum este permis prin lege, putem, de-asemenea, contacta fostul (foștii) dumneavoastră angajator(i) pentru a obține informații cu privire la locul de muncă și responsabilitățile profesionale anterioare.

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru procesul de recrutare în curs de desfășurare.

În cazul în care nu ne furnizați categoriile de informații menționate mai sus, necesare pentru a vă lua în considerare pentru poziția la care aplicați, nu putem procesa cu succes candidatura dumneavoastră.

E. În ce scopuri prelucrăm datele personale și care sunt temeiurile prelucrării

În măsura permisă de lege, Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

 1. Pentru a vă permite să navigați și să utilizați toate funcționalitățile Site-urilor noastre web

 

 1. Pentru a vă oferi produsele și serviciile magazinelor noastre (online și/sau magazinele fizice):

În funcție de caz, acesta poate include:

 

 1. Pentru a încheia un contract de muncă cu dumneavoastră dacă candidatura dumneavoastră este de succes, inclusiv în vederea activităților de administrare a personalului, pentru a face demersurile prealabile încheierii contractului de muncă și pentru desfășurarea conform legii și contractului dvs. de muncă în cadrul companiei;

 

 1. Pentru analiza CV-ului dvs.:
  • în vederea selectării la un interviu și/sau a angajării;
  • în legătură cu administrarea, evaluarea și gestionarea candidaturii dumneavoastră pentru postul respectiv, inclusiv pentru a stabili dacă corespundeți rolului pentru care ați aplicat și pentru a vă informa în legătură cu evoluția candidaturii dumneavoastră;
  • pentru a desfășura verificări privind istoricul dumneavoastră, precum solicitarea de recomandări de la foști angajatori ai dvs. Cu respectarea legii aplicabile, Marelvi poate efectua verificări ale istoricului dvs. pentru anumite poziții (precum cele manageriale). În astfel de cazuri, oferta de muncă poate fi condiționată de finalizarea cu succes a oricăror verificări ale istoricului dumneavoastră (ca de exemplu, solicitarea de recomandări de la foști angajatori), cu respectarea legii aplicabile;
  • de a respecta obligațiile legale ale Societății, cum ar fi prelucrarea de informații despre naționalitatea dumneavoastră sau despre situația vizei pentru a respecta legile privind imigrația și cele privind relațiile de muncă;
  • în cazul activităților de practică, proiectelor legate de activitățile de practică sau legate de implementarea acestora

 

În toate aceste cazuri, prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între dvs. si Marelvi.

De asemenea, anumite prelucrări de date sunt impuse de legislația fiscal-contabilă în vigoare, cum ar fi: plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile, arhivarea datelor conform legislației aplicaile, scopuri statistice, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în concursuri promoționale organizate etc.

Temeiul legal pentru aceste prelucrări de date este prevăzut în Regulamentul GDPR, în art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) și lit. c (îndeplinirea unei obligații legale).

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Pentru a oferi cea mai bună experiență de cumpărare clienților noștri, Marelvi se află într-o continuă dezvoltare. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătura cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizarii unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii si cercetări de piață.

Temeiul legal pentru aceste prelucrari de date este prevazut in Regulamentul RGPD in art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) pentru chestionarele legate de comenzi sau lit. a (consimțământul) pentru comunicările cu clienții existenți în scopul îmbunătățirii activității Marelvi.

 1. Pentru promovare (marketing)

Deoarece dorim să vă ținem la curent cu cele mai bune oferte, vă putem trimite prin canalele de comunicare electronică: e-mail, SMS, notificări pe telefon, notificări în browser etc., informații cu privire la:

Tot în scop de marketing, folosim pe Site-uri anumite date cu privire la comportamentul tău de cumpărător (de exemplu, produsele cumpărate sau vizualizate ori cele adăugate în lista de Favorite pentru a-ți crea un profil, în scopul personalizării mesajelor de marketing sau în scopul analizării datelor statistice.

Cu scopul de a profila, monitoriza și a trimite comunicări și oferte personalizate, folosim pe www.demax.ro Retargeting.bz (Adresa: Str. Nicolae Caramfil, Nr. 49, Etaj 1, Sector 1, București, Cod Unic de Înregistrare (CUI): RO34270947, Nr. Înreg. Registrul Comerțului: J40/3525/23.03.2015, E-mail: info@retargeting.biz, Număr de telefon: +40-727-383-165), un soft de marketing automatizat, dedicat magazinelor online. Aceste activități nu au niciun efect legal sau alt efect semnificativ similar asupra utilizatorilor. Singura consecință a folosiri aceastei profilări este pentru ca utilizatorii să primească reduceri și oferte personalizate de marketing. Utilizatorul poate opta să nu mai fie profilat sau să nu mai primească comunicări comericiale, fără niciun efect, altul în afara de a primi aceste reduceri sau oferte personalizate de marketing.

Comunicările de marketing sunt realizate pe baza consimțământului pe care ni l-ați acordat în prealabil, de exemplu, printr-un clic pe butonul „Abonează-mă!” din cadrul secțiunii Abonează-te la newsletter! sau prin completarea în mod direct sau prin intermediul terților în care avem încredere și cu care avem semnate contracte și acorduri de confidențialitate a unor formulare/acorduri similare.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor mai sus menționate, sunt voluntare. Consimțământul trebuie să aparțină Persoanei vizate efectiv și trebuie acordat în mod liber, specific, informat, clar și demonstrabil. Ca urmare, ai posibilitatea de a accepta sau respinge, la momentul colectării, prelucrarea facuta în scopuri de marketing și/sau profilarea, în prezent sau în viitor.

În cazul în care consimțământul dvs. constituie temeiul pentru prelucrarea Datelor Personale de către Marelvi, trebuie să știi că poți să te răzgândești și să-ți retragi Consimțământul în orice moment, astfel:

Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul nu vă vom mai putea transmite ofertele și invitațiile noastre sau nu veți putea participa la campaniile, concursuri, sondajele și chestionarele noastre promovate în mediul online, pe Site-uri, pe rețelele de socializare, în magazinele noastre fizice sau ale partenerilor noștri.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).

Temeiul legal pentru aceste prelucrări de date pentru marketing direct este prevăzut în Regulamentul GDPR in art. 6 alin. 1 lit. a (consimtamant).

 

 1. Pentru protejarea intereselor noastre legitime

Există situații în care prelucrăm date personale prin utilizarea sau transmiterea către terți de informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertatile fundamentale ale Persoanei Vizate:

 

Temeiul legal pentru aceste prelucrări de date este prevazut în Regulamentul GDPR în art. 6 alin. 1 lit. f (interesul legitim).

F. Consimțământul unei terțe părți

În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți (cum ar fi situația în care faceți o plângere cu privire la produsul unui membru al familiei), trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, aratându-i această Politică de Confidențialitate, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu această Politică de Confidențialitate, și obținând consimțământul său, dacă este cazul.

G. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării anterior detaliate, putem transmite, pune la dispoziție sau oferi acces la Date Personale, relevante și necesare, în mod individual, în funcție de serviciile prestate de aceștia, unor destinatari și/sau terți (parteneri contractuali ai Marelvi), incluzând partenerii noștri din urmatoarele categorii:

 

Aceștia sunt furnizori externi de servicii. Te asigurăm că prin reglementări contractuale și acorduri pe GDPR, acești furnizori prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Aceștia au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastra cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental. Marelvi se asigură că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Este posibil, de asemenea, să distribuim Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire și avem consimțământul dvs.

 

Intern, Marelvi impune limite in privința persoanelor care au acces la datele cu caracter personal colectate și prelucrate. Astfel, accesul la datele cu caracter personal este limitat la un număr redus de persoane din cadrul Marelvi, care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces). Toți angajații Marelvi cu drept de acces la datele cu caracter personal beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor. Instruirea este oferită fiecărui nou membru al personalului, urmând ca workshop-uri periodice pe teme privind protecția datelor să fie organizate cel puțin o dată la doi ani pentru toți membrii personalului care au drept de acces la date.

 

H. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Păstram datele cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, pe întreaga perioadă a derulării contractului comercial, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

În general, pe Site-uri vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveti cont creat. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

De asemenea, aveți posibilitatea ca din contul dvs. creat pe www.demax.ro:

Datele prelucrate cu scopul de monitorizare a activităților (profilare) și interacțiune cu site-ul de către Retargeting.biz vor fi stocate astfel: datele vizitatorilor vor fi stocate timp de 2 luni, iar cele ale utilizatorilor înregistrați sau clienților timp de 3 ani.

Dacă participați la o campanie de incentivare, vom păstra datele minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție) de la finalizarea campaniei.

Dacă veți comanda produse, putem păstra datele pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor de ținere a evidențelor financiar-contabile. După încetarea relațiilor comerciale cu Marelvi, documentele vor fi arhivate și păstrate timp de 10 ani conform legii.

 

I. În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

Vom lua întotdeauna măsurile necesare pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

Înainte de a transfera Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în afara SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că respectivele date vor beneficia de același nivel de protecție ca cel prevăzut de legile aplicabile privind protecția datelor din SEE. Pentru transferurile de date în afara SEE, folosim, dacă este cazul, garanțiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană și vă vom pune la dispoziție o copie la cerere.

Pentru a-și presta serviciile, furnizorul nostru de servicii de analiză a utilizatorilor site-ului demax.ro și de optimizare a promovării acestuia prin comunicarea personalizată, Retargeting.biz folosește împuterniciți terți (subcontractori) din EEA și SUA (numai pentru notificările push), iar transferul de date cu caracter personal este facut în temeiul Scutului de Confidențialitate UE-SUA: datele sunt reținute/stocate pe durata contractului dintre cele două părți.

Avem, de asemenea, furnizori de marfă a căror sedii/fabrici sunt situate în afara Spațiului Economic European (SEE), în țări care au legi de protecție a Datelor cu Caracter personal diferite de cele din România.

Ne puteți contacta oricând pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

J. Cum protejam datele dvs. cu caracter personal

Marelvi va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Același nivel de protecție este impus contractual de Marelvi și subcontractorilor sau Persoanelor Împuternicite.

Exemple de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei, pe Site-uri:

Cu toate aceste măsuri luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând totuși riscul ca datele să fie furate și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

K. Conținut și site-uri web ale terțelor părți

Terțele părți, ale căror site-uri le puteți vizita făcând click pe un link de pe Site-urile Marelvi, pot avea politici de confidențialitate diferite. Nu avem control asupra acestor politici și vă solicităm să citiți declarațiile de confidențialitate ale acestor site-uri înainte de a le furniza orice informații care vă pot identifica.

 

L. Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Regulamentul GDPR îți recunoaște o serie întreagă de drepturi în legatură cu datele tale personale. Toate aceste informații vor fi prezentate în continuare. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne poți contacta folosind detaliile de contact oferite. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date personale și ne rezervăm dreptul să efectuăm verificări suplimentare prin solicitarea de informații care au ca scop confirmarea identității tale. Dacă solicitarea dvs. are legătură cu Site-urile noastre, te rugăm să ne transmiți cererile folosind adresa de e-mail aferentă conturilor create / furnizate pe acestea.

 

Furnizare informații. În cazuri excepționale, când solicitarea ta este nefondată, repetitivă sau excesivă, ne rezervam dreptul să respingem cererea de furnizare a informațiilor, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul GDPR.

 

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile. Acest termen poate fi prelungit cu 2 luni în cazuri mai complicate, cum ar fi de exemplu situația în care ai făcut mai multe solicitări, sau cererea ta necesită operațiuni complexe.

 

Drepturile terțelor părți. Vom accepta orice solicitare și o vom trata corespunzător, având în vedere ca răspunsul și soluția oferite să nu afecteze drepturile unor terțe părți, atunci când această posibilitate există.

 

Drepturi legate de datele personale

 

Detalii
Accesul la date Poți să ne soliciți:

·         să confirmăm dacă iți prelucrăm datele cu caracter personal;

·         să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;

·         să îți oferim informații despre datele tale personale, cum ar fi de exemplu datele deținute, scopurile în care le utilizăm, dacă le divulgăm unor terți și cui anume, dacă le transferăm în afara granițelor și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai cu privire la ele, cum poți face o plângere și cui o poți adresa, de unde am obținut datele tale.

Rectificarea datelor Îți oferim posibilitatea să corectezi aceste informații în mod liber în contul creat pe Site-urile noastre, dar poți și să ne soliciți să rectificăm sau să completăm datele tale personale, atunci când consideri că acestea nu corespund realității. Este posibil să încercăm să verificăm acuratețea datelor înainte de a le rectifica.
Ștergerea datelor Poți să ne soliciți să îți ștergem datele personale în situația în care:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate;

·         dai curs unui drept legal de a te opune prelucrării;

·         datele au fost prelucrate ilegal;

·         ne revine o obligație legală în acest sens.

Este bine să știi că nu avem obligația să ne conformăm solicitării de ștergere a datelor tale personale în cazul când prelucrarea este necesară:

·         pentru respectarea unei obligații legale;

·         pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

Deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza solicitarea de ștergere a datelor personale, pot exista și alte împrejurări în care nu suntem obligați să dam curs unei astfel de solicitări. Să ai în vedere că înaintea trimiterii unei solicitări de acest gen, dacă este vorba de datele salvate în contul creat pe demax.ro, să îți descarci din cont și să îți salvezi local toate documentele ce însoțesc comenzile efectuate la Demax (de exemplu, facturi sau certificate de garanție), indiferent dacă factura fiscală aferentă acestora a fost emisă pe numele tau sau pe numele unei alte persoane fizice sau juridice. În caz contrar, vei pierde accesul la aceste documente.

Restricționarea prelucrării datelor Poți să ne soliciți o restricționare a prelucrării datelor tale personale în cazul în care:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate;

·         contești exactitatea lor (vezi detaliile legate de rectificarea datelor), pentru a ne permite sa efectuam verificările necesare;

·         prelucrarea este ilegală, însă nu dorești ca datele săfie șterse;

·         datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care a fost realizata prelucrarea, dar ai nevoie de acestea pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta;

·         ți-ai exercitat dreptul de a te opune prelucrarii, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza in respectivul caz este inca in desfasurare.

Este bine de știut că putem continua să folosim datele tale personale în urma unei solicitări de restricționare a prelucrării, în cazurile când:

·         avem consimțământul tau;

·         pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;

·         pentru a proteja afectarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor Poți să ne soliciți să îți furnizăm datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit prin mijloace automate. Sau poți să ne soliciți, dacă este tehnic posibil, ca datele tale personale să fie portate direct către un alt operator, dar numai atunci când:

·         prelucrarea se bazează pe consimțământul tău, ori pe încheierea sau executarea unui contract cu tine;

·         prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția la prelucrarea datelor În cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează în situația unei prelucrări a datelor tale personale având ca temei legal un interes legitim al nostru, poți să te opui în orice moment acestei prelucrări. De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct (inclusiv crearii de profiluri), fără a fi necesară invocarea vreunui motiv pentru această solicitare. Vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automate Nu luam decizii automate sau de creare de profiluri care să aiba efecte juridice ori alt efect semnificativ.

 

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

M. Modificări ale acestei Politici de Confidențialitate

Putem modifica și actualiza această Politică de Confidențialitate la diferite intervale de timp. Orice modificări aduse Politicii noastre de Confidențialitate vor fi afișate pe aceasta pagină și pe Site-urile noastre. Vă vom notifica despre orice modificări sau adăugiri semnificative aduse acestei Politici de Confidențialitate și vă vom furniza o copie a Politicii de Confidențialitate modificate utilizând adresa de e-mail pe care ne-ați comunicat-o sau prin orice alte mijloace adecvate care asigură notificarea dumneavoastră în legătura cu orice modificări aduse acestei Politici de Confidențialitate.

 

Dacă aveți orice fel de întrebări despre această Politică de Confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile așa cum sunt acestea prevăzute mai sus, vă amintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal al companiei S.C. MARELVI IMPEX S.R.L. prin transmiterea unei solicitari prin e-mail la adresa: dpo@marelvi.ro sau prin poștă/curier la adresa: Calea Cernăuți, nr. 114, Radauți, județul Suceava, cu mențiunea „în atenția Responsabilului Marelvi cu protecția datelor”.

 

top